Informatie voor de zorgverlener PDF

Informatie over La Leche League en het aanbod voor zorgverleners.

Onderzoek toont aan dat continuïteit en eenduidigheid in voorlichting, begeleiding en ondersteuning van borstvoeding een belangrijke rol spelen in het welslagen ervan. Borstvoedingorganisatie La Leche League kan daarbij een functie vervullen richting zorgverleners en ouders. Deze brochure geeft informatie over het aanbod voor zorgverleners.

Deze brochure is gratis te downloaden

Deze PDF is ook als gedrukte brochure verkrijgbaar

Informatie voor de zorgverlener PDF
This website uses cookies to improve your experience. By using this website you agree to our Data Protection Policy.
Read more