In bepaalde gevallen kan het voor jou als voedende moeder nodig zijn om medicijnen te gebruiken of een ingreep te ondergaan. Het is niet altijd duidelijk of het medicijngebruik samen gaat met het voeden van je kind. Bij heel veel medicijnen is dit het geval, of zijn er goede alternatieven. Een LLL-leidster kan meer informatie voor je opzoeken over het medicijn op basis van meerdere actuele bronnen en medische naslagwerken.

Vragenlijst

De volgende gegevens zijn nodig om objectief informatie te geven over medicijngebruik tijdens de borstvoedingsperiode. Het is belangrijk dat je het hele formulier invult. Als het formulier niet volledig ingevuld is, kan het zijn dat je medicijnvraag niet beantwoord wordt. Mocht het zo zijn dat een vraag voor jou niet van toepassing is, kun je dit aangeven door ‘NVT’ in te vullen. Wanneer je arts of apotheker op de hoogte is van het feit dat je borstvoeding geeft en het middel heeft voorgeschreven, dan is hiervoor geen bezwaar. Wij nemen de vraag dan niet in behandeling.

Bepaalde vragen stellen we om extra alert te zijn op eventuele uitzonderlijke situaties die in de literatuur genoemd worden.

Als je vraag een medisch noodzakelijke behandeling betreft waarvoor volgens voorschrift van je huisarts of medisch specialist op korte termijn medicatie gestart dient te worden of al gestart is, klik dan de optie ‘spoed’ aan, onderaan de vragenlijst. Jouw vraag krijgt dan voorrang.

Mocht je problemen hebben met het invullen van deze vragen, dan kun je telefonisch contact opnemen met een LLL-leidster. Welke vrijwilliger wanneer beschikbaar is, vind je hier.

  Informatie over de moeder

  Informatie over het medicijn

  Waarom wordt dit medicijn voorgeschreven?

  Door wie wordt dit medicijn voorgeschreven?

  Overig, namelijk:

  Wat geeft de arts/apotheker over dit medicijn aan?

  Wanneer je arts of apotheker op de hoogte is van het feit dat je borstvoeding geeft en het middel heeft voorgeschreven, dan is hiervoor geen bezwaar. Wij nemen de vraag dan niet in behandeling.

  Merknaam:

  Stofnaam, dosis:

  Dosering:

  Toedieningsvorm:

  Gebruiksduur:

  Gebruik je nog andere geneesmiddelen?

  Zo ja, namelijk:

  Informatie over het kind

  Naam:

  Geboortedatum:

  Aantal voedingen:

  Geboortegewicht:

  Laagste gewicht:

  Huidig gewicht:

  Eventuele bijzonderheden mbt gewichtstoename:

  Eventueel huidig medicijngebruik:

  Eventuele medische complicaties:

  Is dit een spoedvraag?

  Financieel bijdragen

  Vind je het werk van LLL belangrijk?  LLL is afhankelijk van giften en de opbrengst van de verkoop van publicaties. LLL ontvangt geen overheidssubsidies. Met een eenmalige gift of door donateur te worden laat je je waardering voor onze activiteiten blijken en geef je onze vrijwilligers een steuntje in de rug. Ook de kleinste gift is welkom!

  Disclaimer: LLL-leidsters geven hun informatie op basis van meerdere actuele bronnen en medische naslagwerken over medicatie tijdens de borstvoedingsperiode. De verantwoordelijkheid voor behandeling en het gebruik van medicijnen ligt bij de behandelend arts en bij de gebruiker zelf.