Voor LLL-leidsters is borstvoeding meer dan alleen een manier om een baby te voeden. Borstvoeding is de basis van de relatie die je hebt met je baby en de eerste manier om in te gaan op zijn behoeften. De basisideeën van LLL over borstvoeding geven zijn samengevat in tien uitgangspunten. Elke LLL-leidster kan zich vinden in de uitgangspunten en vertegenwoordigt LLL in overeenstemming met de uitgangspunten.

  • Borstvoeding geven is voor een moeder de meest natuurlijke en effectieve manier om de behoeften van haar kind te leren begrijpen en er aan te voldoen.
  • Moeder en baby hebben het nodig om na de geboorte zo snel mogelijk bij elkaar te zijn en ook daarna veel tijd samen door te brengen. Dit bevordert een adequate melkproductie en helpt om een goede band te ontwikkelen.
  • De baby en het jonge kind hebben een intense behoefte om bij hun moeder te zijn. Dit is, net als voedsel, één van de primaire behoeften van een kind.
  • Moedermelk is de natuurlijke voeding voor baby's, die op een unieke manier aan hun veranderende behoeften voldoet.
  • De gezonde, voldragen baby heeft als voedsel alleen moedermelk nodig totdat hij, ongeveer halverwege het eerste levensjaar, tekenen vertoont aan andere voeding toe te zijn.
  • Het is ideaal als de borstvoedingrelatie blijft bestaan totdat de baby er geen behoefte meer aan heeft.
  • Bewuste, actieve deelname aan het geboorteproces door de moeder bevordert een goed begin met de borstvoeding.
  • De liefdevolle steun, hulp en betrokkenheid van de partner oefenen een positieve invloed uit op de borstvoeding en dragen bij aan de moeder-kindrelatie. De unieke relatie van de vader met zijn baby is van het begin af aan een belangrijk onderdeel in de ontwikkeling van het kind.
  • Gezond eten betekent het eten van verantwoord, gevarieerd voedsel dat zo weinig mogelijk bewerkingen heeft ondergaan.
  • Kinderen hebben van jongs af aan liefdevolle leiding nodig, waarbij hun mogelijkheden en gevoelens als leidraad worden genomen.