Stichting La Leche League Nederland is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 41152089.

Stichting La Leche League Nederland is door de Belastingdienst erkend als Algemeen Nut Beogende Instelling. Dat houdt in dat giften aan de organisatie fiscaal aftrekbaar zijn (onder de gebruikelijke voorwaarden van de Belastingdienst).

Stichting La Leche League Nederland is lid van IBFAN. We houden ons aan de Internationale Gedragscode voor het op de markt brengen van vervangingsmiddelen voor moedermelk ('de WHO-code').

De algemene voorwaarden voor deze website zijn hier te vinden.

De algemene voorwaarden voor de webshop zijn hier te vinden

Hier vind je de privacyverklaring.

Postadres

  • Borstvoedingorganisatie La Leche League Stichting La Leche League Nederland Postbus 212 4300 AE Zierikzee
  • info@borstvoeding.nl

Bankgegevens

IBAN: NL97 INGB 0005 3912 80 ten name van St. La Leche League Nederland
BIC: INGBNL2A
Incassant ID: NL54ZZZ411520890000