Missie

Het bieden van hulp, steun en informatie bij borstvoeding, op basis van gelijkwaardigheid.

Visie

Iedereen heeft toegang tot eenduidige informatie om zo hun persoonlijke borstvoedingsdoel te behalen.

Kernwaarden

Onvoorwaardelijk. Onafhankelijk.

Bestuur

Het bestuur van stichting La Leche League Nederland bestaat uit:
  • Voorzitter: Lydia de Raad
  • Secretaris: vacant
  • Penningmeester: Lieke Mulder
  • Leidstersbegeleiding: Esther Rosenboom
  • Informatie en documentatie: Ellen Kamman
  • Algemeen lid: Judith Oostra

Beloningsbeleid

De bestuurders ontvangen geen beloning of vacatiegeld. Zij kunnen werkelijk gemaakte onkosten (reiskosten en aanschaf van materialen die nodig zijn voor het uitoefenen van de functie) declareren conform de regeling onkostenvergoeding.

Verslaglegging

Jaaroverzicht 2016
Jaaroverzicht 2017
Jaaroverzicht 2018
Jaarrekening 2018
Jaaroverzicht 2019
Jaarrekening 2019
Jaaroverzicht 2020
Jaarrekening 2020
Jaaroverzicht 2021
Beleidsplan 2020 - 2023