La Leche League (LLL) is opgericht eind jaren vijftig, een tijd waarin de dokter werd gezien als dé expert op het gebied van baby's. Bevallen was een medische aangelegenheid en borstvoeding geven vond men ouderwets. Moedermelk werd ‘armeluisvoedsel’, iets wat je gaf als je geen geld had om kunstvoeding te kopen.Hoe het allemaal begon

Halverwege de jaren vijftig was slechts een handjevol mensen nog overtuigd van de waarde van borstvoeding. Een van hen was Mary White uit Franklin Park, USA. Zij voedde haar kinderen zelf en haar man Greg, die huisarts was, stimuleerde de moeders uit zijn praktijk om hun baby ook borstvoeding te geven. Dankzij Mary's steun kon haar vriendin Marian Tompson haar vierde en volgende kinderen eindelijk langer dan een paar weken borstvoeding geven.

Van moeder tot moeder

Mary en Marian raakten tijdens een picknick in het plaatselijk park in gesprek met andere moeders. Die vertelden over hun frustratie om het mislukken van de borstvoeding en het gebrek aan goede hulp en informatie.
Samen met vijf andere borstvoedende moeders – Edwina Froehlich, Mary Ann Cahill, Betty Wagner, Viola Lennon en Mary Ann Kerwin – besloten Mary en Marian daarom bijeenkomsten te gaan houden om hun kennis en ervaring met borstvoeding geven te delen met zwangere vriendinnen en kennissen. Die eerste bijeenkomst vond plaats op 17 oktober 1956.

Naamgeving

Om het medische establishment van die tijd te kunnen trotseren, zochten de zeven vrouwen steun bij twee bevriende artsen: Greg White en Herbert Ratner. Zij voorzagen de groep vrouwen van de nodige medische informatie. Het was ook Greg White die de naam van de organisatie voorstelde: La Leche League.
De naam is gebaseerd op een beeld in een kapel in Florida, van Maria met haar baby Jezus aan de borst. Het beeld heet ‘Nuestra Senora de la Leche y Buen Parto’ ofwel: Onze Lieve Vrouwe van de Melk en de Voorspoedige Bevalling. ‘La Leche’ is Spaans voor ‘de melk’. ‘League’ is Engels voor ‘verbond’ of ‘organisatie’.
In de jaren vijftig mocht het woord ‘borst’ niet gebruikt worden in gedrukte materialen. Onder de naam ‘La Leche League’ konden de oprichtsters toch publiciteit maken voor hun bijeenkomsten.

'The womanly art of breastfeeding'

Naarmate LLL bekender werd, kwamen er vanuit het hele land brieven van moeders met vragen over borstvoeding. In het begin kreeg iedere moeder een uitgebreide brief terug, maar dit werd zoveel werk dat besloten werd om alles op te schrijven in een losbladig handboek. In 1958 resulteerde dit in The Womanly Art of Breastfeeding (in het Nederlands bekend als Borstvoeding, handboek voor ouders).
Er kwam een telefonische hulplijn waar moeders dag en nacht terecht konden voor vragen en het aantal plaatsen waar bijeenkomsten werden gehouden, werd geleidelijk uitgebreid.

Doel en uitgangspunten

Toen LLL groeide en zich over de Verenigde Staten verspreidde, werd duidelijk dat er behoefte was aan een eenduidig doel van de organisatie en aan een uniforme opleiding voor LLL-leidsters.
Het doel van LLL werd: moeders helpen met succes borstvoeding te geven en moeder te zijn. Daarnaast werd de visie van LLL op borstvoeding geven en moeder zijn, zoals die naar voren komt in het The Womanly Art of Breastfeeding, in een tiental uitgangspunten samengevat. Zo ontstond er een duidelijk en positief raamwerk waarbinnen LLL-leidsters hun werk konden doen. Hierdoor kon LLL doorgroeien tot een organisatie die nu al bijna 60 jaar moeders en leidsters verenigt, ongeacht ras, nationaliteit, geloof, geslacht, politieke kleur of maatschappelijke status.

Internationaal

La Leche League is nu een internationaal erkende autoriteit op het gebied van borstvoeding. Moeders, vaders, artsen, verpleegkundigen en andere zorgverleners doen een beroep op de ervaringsdeskundigheid van LLL. La Leche League heeft ook een adviserende stem bij UNICEF en de WHO.
La Leche League is een organisatie zonder winstoogmerk; alles wordt betaald uit giften, contributies en de verkoop van materialen. Borstvoedingorganisatie La Leche League is sinds 1976 de Nederlandse afdeling van La Leche League International.

LLL vandaag

Wat moeders die allereerste LLL-bijeenkomst meekregen, geven LLL-leidsters over de hele wereld nog steeds aan moeders mee: informatie, aanmoediging en steun. Ook al is La Leche League nu uitgegroeid tot een wereldwijde organisatie met duizenden contacten per dag, zowel persoonlijk als telefonisch als via internet – de kern blijft het contact van moeder tot moeder. De uitwisseling van informatie en ondersteuning kan een moeder het vertrouwen geven dat ze nodig heeft om haar kind borstvoeding te geven.
Wil je weten wat we de afgelopen jaren hebben gedaan? Kijk dan hier voor een overzicht van al onze contacten.