Nieuws

 • Wereld Borstvoeding Week 2015

  Het thema van de Wereld Borstvoeding Week (1-7 augustus) en Samen voor Borstvoeding Week (week 40) is ‘Aan het werk met borstvoeding: het werkt!’

  Het thema van 2015 door de World Alliance for Breastfeeding Action (WABA) gekozen om vrouwen te ondersteunen bij het combineren van borstvoeding en werk. Het is belangrijk dat vrouwen thuis en buitenshuis gebruik kunnen maken van het recht om hun baby borstvoeding te geven.

  Klik hier om het logo te downloaden.

  Sinds 1992 vindt elk jaar Wereld Borstvoeding Week (WBW) plaats, geïnitieerd door de World Alliance for Breastfeeding Action met een jaarlijks wisselend, internationaal thema. In de meeste landen krijgt borstvoeding in de week van 1 tot 7 augustus extra aandacht. Deze week valt in Nederland altijd in de zomervakantie.

  Zorginstellingen en vrijwilligersorganisaties hebben in de vakantieperiode minder ruimte voor het organiseren van activiteiten. Daarom werd de WBW in Nederland al jaren in week 40 gehouden. Er is voor deze week gekozen met een knipoog naar de gemiddelde zwangerschapsduur van veertig weken.

  Een van de resultaten die Samenwerkende Borstvoeding Organisaties (SBO) in de afgelopen jaren hebben bereikt, is de toegenomen aandacht voor borstvoeding, zowel binnen als buiten de gezondheidszorg. Daarnaast zijn de communicatiemogelijkheden ingrijpend veranderd. Dat heeft tot gevolg dat de Wereld Borstvoeding Week in augustus meer en meer onder de aandacht gekomen, van zowel de pers als moeders die borstvoeding geven.

  Binnen en buiten de SBO is daarom de afgelopen jaren de discussie op gang gekomen om, net als in de meeste andere landen, in de eerste week van augustus aandacht te besteden aan de Wereld Borstvoeding Week. Vanaf 2015 gaan we dat doen - rekening houdend met de (on)mogelijkheden van alle betrokken vrijwilligers.

  Daarnaast zal 'week 40' blijven bestaan, als 'Samen voor Borstvoeding Week'. In deze week kan de zorg voor borstvoeding bij alle ketenpartners in de zorg extra aandacht (blijven) krijgen, zowel in cliëntcontacten als in scholing. Daarnaast zullen lokale (ontmoetings)activiteiten worden georganiseerd: immers ook moeder-tot-moedercontact is een manier waarop 'samen voor borstvoeding' gestalte krijgt.

  Met Wereld Borstvoeding Week én Samen voor Borstvoeding Week worden ouders en zorgverleners nog beter dan voorheen van informatie en ondersteuning rond borstvoeding voorzien.