Over SBO

De Samenwerkende Borstvoedingorganisaties (SBO) is een overleg van vijf organisaties die actief zijn op het gebied van het beschermen, bevorderen en ondersteunen van borstvoeding. De afzonderlijke organisaties hebben ieder een specifieke taak en met elkaar wordt het gehele werkveld bestreken.

Samenwerkende Borstvoedingorganisaties

Het SBO bestaat uit:

Multidisciplinaire richtlijn borstvoeding

De samenwerkende borstvoedingorganisaties hebben meegewerkt aan de totstandkoming van de multidisciplinaire richtlijn borstvoeding. Deze richtlijn is een wetenschappelijk onderbouwd basisdocument waarmee zorgverleners een uniforme begeleiding bij borstvoeding willen realiseren. De richtlijn bevat praktische aanbevelingen om vrouwen goed te adviseren bij borstvoeding en bij eventuele problemen, inclusief toelichtingen op het voorgestelde beleid en uitgebreide literatuurverwijzingen. Hiermee is de richtlijn niet alleen bruikbaar voor de dagelijkse praktijk, maar dient deze ook als basis voor scholing en onderzoek. Er is een commentaarfunctie ingebouwd voor feedback vanuit de praktijk en een pagina voor nieuwe ontwikkelingen.

Charter voor borstvoeding

De samenwerkende borstvoedingorganisaties zijn mede-initiatiefnemer van het Charter voor Borstvoeding. Het uiteindelijke doel van de opstellers van het Charter voor Borstvoeding is een samenleving waarin:

  • het geven van borstvoeding gewoon is;
  • iedereen bekend is met de voordelen van borstvoeding;
  • ouders weloverwogen keuzes kunnen maken over de voeding van hun baby;
  • vrouwen in staat zijn hun kinderen borstvoeding te geven zolang zij willen.